foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.kom. +48 501 835 374

Badania Psychologiczne

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuCena badań z zakresu medycyny pracy wynosi - 100 zł

Zaliczają się do nich przykładowo badania:
 • Pracowników obsługujących:
  • maszyny w ruchu,
  • operatorów wózków widłowych,
  • żurawi wieżowych, koparek, ładowarek,
  • suwnic, podnośników, monterów konstrukcji stalowych,
  • elektromonterów linii energetycznych,
  • oraz wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychoruchowej
 • Przedstawicieli handlowych oraz innych pracowników prowadzących w ramach obowiązków służbowych samochód kategorii B
 • Osób chcących zbadać sprawność intelektualną, osobowość, funkcje poznawcze bądź predyspozycje zawodowe (cena uzależniona od zakresu badań).

Cena badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wynosi - 150 zł

Zaliczają się do nich przykładowo badania:
 • Kierowców: autobusów, taksówek osobowych i bagażowych, pojazdów ciężarowych
 • Kandydatów na kierowców
 • Instruktorów lub kandydatów na instruktora nauki jazdy oraz instruktorów doskonalenia techniki jazdy
 • Egzaminatorów
 • Kierujących pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne
 • Kierowców samochodów uprzywilejowanych w ruchu i przewożących wartości pieniężne
 • Kierowców – sprawców wypadków drogowych
 • Kierowców, którzy utracili prawo jazdy z powodu:
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków,
  • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
  • przekroczenie limitu 24 punktów karnych,
  • Kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy o Ruchu Drogowym, Ustawy o Kierujących Pojazdami

Cena pozostałych badań psychologicznych wynosi - 300 zł

Zaliczają się do nich przykładowo badania:
 • występujących o wydanie pozwolenia na broń,
 • badania okresowe osób posługujących się bronią,
 • pracowników ochrony osób i mienia,
 • detektywów,
 • inspektorów transportu drogowego,
 • komorników, kuratorów i sędziów,
 • osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • osób, które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe.